Freds- og Stabiliseringsberedskabet fejrer 20 års jubilæum

Invitation til reception og oplæg den 7. december 2015, kl. 8.45-13.30

Du inviteres hermed til Freds- og Stabiliseringsberedskabets 20 års jubilæum med deltagelse af FSB-medlemmer, repræsentanter fra Udenrigsministeriet, interesseorganisationer, samarbejdspartnere m.v.

Der er et begrænset antal pladser, så tilmeld dig snarest og senest den 17.  ny frist: 2. december 2015.

Bemærk at det officielle program efterfølges af åbent hus, kl. 13.30-14.30, hvor alle interesserede er velkomne til at deltage. Har du bekendte med interesse for Freds- og Stabiliseringsberedskabet, er du velkommen til at invitere dem til denne del af programmet.

Tilmelding til åbent hus er ikke nødvendig.

Baggrund

Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) – det tidligere Internationale Humanitære Beredskab (IHB) – blev oprettet i 1994 for at bidrage til at forebygge konflikter og medvirke til at sikre fred og stabilitet. Siden 1995 har beredskabet haft en fast post på finansloven for at sikre midler til hurtig udsendelse af danske kandidater. FSB har i dag en vigtig rolle som instrument for danske freds- og stabiliseringsindsatser. FSB omfatter omkring 500 medlemmer med international erfaring, som med kort varsel kan sendes til valg- og krisestyringsmissioner over hele verden. Udenrigsministeriet er overordnet og politisk ansvarlig for FSB, mens NIRAS står for den daglige administration af udsendelserne og kontakten til FSB-medlemmerne. Læs mere her.

Program

Sal III

Dagens ordstyrer: Tine Gøtzsche

8.45 – 9.00
Ankomst og kaffe

9.00 – 9.05
Velkomst og præsentation af program v. Tine Gøtzsche

9.05 – 9.15
Velkomst v. udenrigsminister Kristian Jensen (V)

9.15 – 9.45
Interview med udenrigsminister Kristian Jensen samt FSB'erne Peter Beiter Brasholt og Andreas Sørensen med erfaring fra hhv. valg- og krisestyringsmissioner

9.45 – 10.00
”Højdepunkter i FSB’s historie” v. Charlotte Slente, centerchef for Center for Global Politik og Sikkerhed, Udenrigsministeriet

10.00 – 10.30
”Udviklingen i 20 års valgobservation” v. Jørgen Elklit, FSB-medlem og professor i valg og demokrati ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet 

10.30 – 11.00
Kaffepause 

11.00 – 12.00
”Internationale missioner og deres rolle i stabilisering og kapacitetsopbygning”

Interview og dialog med:
Lisbeth Zilmer-Johns, Danmarks repræsentant i EUs Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité, Bruxelles
Kai Vittrup, tidligere missionsleder i European Union Police Mission i Afghanistan (EUPOL Afghanistan)
Henrik Ø. Breitenbauch, centerchef v. Center for Militære Studier, Københavns Universitet

12.00 – 12.15
”Perspektivering: Civile udsendelser – centrale for Danmarks samtænkte stabiliseringsindsats” v. Lone Dencker Wisborg, direktør, Udenrigsministeriet

Sal C&D
12.30 – 13.30
Markedsplads og let anretning: Bliv klogere på FSB'ernes arbejde. Krisestyringsmissioner, valgobservationsmissioner samt FSB foreningen og NIRAS’ FSB team er repræsenteret med stande klar til at besvare spørgsmål og fortælle om arbejdet med FSB.

Slut på det officielle program

Åbent hus

13.30 – 14.30
Åbent hus: Alle interesserede bydes velkommen til at besøge markedspladsen og blive klogere på FSB'ernes arbejde. Krisestyringsmissioner, valgobservationsmissioner samt FSB foreningen og NIRAS’ FSB team er repræsenteret med stande klar til at besvare spørgsmål og fortælle om arbejdet med FSB.

Tilmelding til reception og oplæg:

Vi gør opmærksom på, at grundet et begrænset antal pladser i Eigtveds Pakhus vil du efter d. 17.  ny frist: 2. december 2015 modtage besked med be- eller afkræftelse på tilmelding. Bemærk at alle er velkomne til at deltage i åbent hus.

Kontaktpersoner

FSB-enheden i NIRAS(man-fre kl. 10-11)T: +45 2469 0632 E: Send E-mail
Yderligere kontaktinfo

Arrangementet afholdes i
Eigtveds Pakhus
Asiatisk Plads 2 G
1448 København K

© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: niras@niras.dk - Sitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter