Om Freds- og Stabiliseringsberedskabet

Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB) gør det muligt med kort varsel at sende danske eksperter ud som led i civile dele af humanitære, konfliktforebyggende, fredsbevarende eller demokratiskabende opgaver koordineret af EU, OSCE, NATO eller FN.
FSB’s hovedopgaver er:

  • Civil krisestyring, stabilisering og fredsbevaring 
  • Observation af overholdelse af menneskerettigheder og internationale aftaler 
  • Kapacitetsopbygning af sikkerheds- og retssektoren og støtte til politikudvikling
  • Valgobservation og andre demokratiunderstøttende opgaver

Der er omkring 500 eksperter i FSB-databasen, og hvert år udsendes omkring 160 danske eksperter fra beredskabet.

FSB hører under kontoret for Stabiliserings- og Sikkerhedspolitik (SSP) i Udenrigsministeriet. SSP har det overordnede politisk ansvar, mens den daglige administration siden 2008 har været varetaget af NIRAS.

Baggrund

Med sammenbruddet i Sovjetunionen og Østeuropa, folkemordet i Rwanda og andre konflikter rundt om i verden blev det klart for det internationale samfund, at det var nødvendigt med en hurtig indsats, så konflikterne ikke voksede og bredte sig. I Danmark blev Det Internationale Humanitære Beredskab (IHB) et af svarene.

Beredskabet blev oprettet i 1994 som IHB og har siden 1995 haft sin egen post på finansloven, som sikrer midler til hurtigt at sende danske eksperter af sted, når en akut situation kræver det. Ved udgangen af 2011 skiftede beredskabet navn til Freds- og Stabiliseringsberedskabet (FSB).

Somalia, Sudan, Mali, Afghanistan, Irak, Kosovo, Georgien, Indonesien og Sri Lanka er blot nogle af de lande, som har udgjort verdens brændpunkter de seneste årtier, og hvor danske eksperter har været til stede gennem IHB/FSB. Mange flere lande har i samme periode gennemført flerpartivalg. Også her stiller Danmark gennem FSB eksperter til rådighed for at bidrage til afholdelsen af frie og retfærdige valg.

Udover FSB udgøres Danmarks internationale, humanitære beredskab primært af beredskabslisterne hos tre store, danske nødhjælpsorganisationer, som også sender eksperter ud med penge fra Freds-og Stabiliseringsfonden.

Det vil fortsat være Udenrigsministeriet, der varetager administrationen af disse bevillinger.

On-line ansøgning

FSB membership 

 

FAQ                                     


 

Læs mere

Om FSB på UM's website

PSR in English

 

 

 

 

 

Contact info

Anne Vest AndersenDeputy Business Unit DirectorM.Sc. in Geography and Public AdministrationT: +45 4810 4617M: +45 6021 4817E: ava at niras dot dk
Anna Cecilie VarnildT: +45 2469 0632E: fsb-niras at niras dot dk
Emilie FityT: +45 2469 0632
Julia Miljevic JakobsenM: 30850917E: jmj at niras dot dk
Gitte KettnerT: +45 4810 4605M: +45 3078 7509E: gik at niras dot dk
Inge Schou
Inge SchouT: +45 4810 4522E: isc at niras dot dk
Tinna Steen Nielsen
Tinna Steen NielsenT: +45 4810 4757E: tin at niras dot dk
Pia Siegersted RasmussenT: +45 9630 6513E: psr at niras dot dk
© NIRAS A/S Sortemosevej 19 - 3450 Allerød, Denmark
T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: niras@niras.dk