Sikkerhedsprocedurer

©EUCAP Nestor

UM har vedtaget en ny politik for sikkerheds- og sundhedsmæssigt vanskelige poster. Politikken trådte i kraft i maj 2015 og samler tiltag og rammer for personer, der søger, udsendes til eller forlader en sikkerheds- og/eller sundhedsmæssig vanskelig post. Dette gælder også personer, der udsendes eller sekunderes gennem FSB, i det omfang det er relevant og praktisk muligt.

Politikken medfører en række skærpede krav og tilbud for UM’s udsendte og sekunderede for bedst muligt at ruste dem til den vanskelige post.

Politikken omfatter bl.a. styrkelse af den forberedende sikkerhedstræning, sundhedstjek, sikkerheds- og sundhedsrådgivning og psykologscreening ved nogle poster. De skærpede krav gælder for udsendelser over 3 måneder til områder, der vurderes at være sikkerheds- eller sundhedsmæssigt vanskelige poster. Det vil sige, at politikken primært er relevant for udsendelse til krisestyringsmissioner.

Kategoriseringen af en post som sikkerheds- eller sundhedsmæssig vanskelig afhænger af den specifikke situation og vurderes af UM/SIK. Hvilke poster, der er omfattet af politikken og i hvilken grad, kan ændre sig over tid.

FSB’ere vil blive informeret, hvis en post er omfattet af den nye politik, når der udsendes mails med opslag om ledige stillinger ved missionerne, samt ved indstilling og udvælgelse til en mission.

De nye tiltag er desuden implementeret i FSB-Reglement og vejledning for FSB udsendte.

Læs om de nye sikkerheds- og sundhedsprocedurer her gældende for alle FSB udsendelser.

Sikkerhedsmæssigt vanskelige poster

UM vurderer løbende sikkerhedsrisikoen i de dele af verden, hvor Danmark er regelmæssigt tilstede.

På denne baggrund inddeles posterne i følgende kategorier: Meget Høj: SIK 5, Høj: SIK 4, Middel: SIK 3, Lav: SIK 2, Meget Lav: SIK 1.

For at tage højde for et meget forskelligt trusselsniveau de steder, der er omfattet af kategorien Høj (SIK 4), er denne kategori inddelt i tre underkategorier (SIK 4.1, SIK 4.2 og SIK 4.3). Steder med trusselsniveauerne Meget Høj (SIK 5) og Høj (SIK 4) betragtes som sikkerhedsmæssigt vanskelige poster – og er dermed omfattet af den nye politik.

Sundhedsmæssigt vanskelige poster

Kategoriseringen af de sundhedsmæssigt vanskelige poster er baseret på en samlet vurdering af i) kvaliteten af sundhedsfaciliteterne, ii) hvorvidt der i akutte tilfælde kan være behov for behandling udenfor opholdslandet, og iii) om der kan være forhøjet sundhedsrisici knyttet til opholdet som følge af fx malaria eller luftforurening.

Kategoriseringen følger det internationale konsulenthus ECA’s rangering og opdateres årligt.

Kontaktpersoner

Anna Cecilie VarnildTeamlederKøbenhavnT: +45 2469 0632E: Send E-mail
Yderligere kontaktinfo
© NIRAS A/S - Sortemosevej 19 - 3450 Allerød - T: +45 4810 4200 - F: +45 4810 4300 - E: niras@niras.dk - Sitemap

Udfyld et kort spørgeskema om Niras' hjemmeside
Deltag i lodtrækningen om 10x2 biografbilletter